Koostööpartnerid

Koostööpartnerid bussinduses:
OÜ Amitrans
Valdur Rootsi Reisid (FIE Valdur Roots)
DAE Reisid (FIE Enn Ipsberg)
OÜ Liinamäe Reisid
AS GoBUs

Koostööpartnerid veonduses:
OÜ Avena Nordic Grain
AS Baltic Agro

AS Oilseeds Trade
Scandagra Eesti AS
Kevili Põllumeeste Ühistu